ПЕЩЕРА-БАТАК

ПЕЩЕРА-БАТАК – 20 лв

В и около град Пещера може да се разходите из крепостта Перистера, да видите вековната топола – Стария Кавак, часовниковата кула „Сахата“ и резервата „Купена“ .

 Името на Крепостта Перистера произхожда от гръцки и означава „гълъб“. Представлява крепост с три пояса крепостни стени и шест отбранителни кули, разположени на най-вътрешната крепостна стена, според археолозите е датирана към четвърти век.

Старият кавак представлява многовековна 26-метрова топола, която е с диаметър 3,40 метра. Възрастта на дървото е около 9 века. Кавакът е защитена природна забележителност.

Часовниковата кула “Сахата”- не се знае точната година, когато е построена кулата, но се предполага, че е било в началото на XVIII век

Биосферният резерват „Купена“. Създаден е през 1961 година с цел опазване на вековната смесена белоборова-смърчова гора.

Историческия музей в Батак обхваща централната сграда на музея, църквата костница “Св. Неделя”, Шаровата къща и Балиновата къща. Историята на града е дълбоко свързана с борбата за освобождение и Априлското въстание. Той е един от най-сериозно пострадалите по време на освободителните процеси.                                                                                                                          Балиновата къща е етнографски музей от 1968г и е сред забележителностите на град Батак. Уредената в нея етнографска експозиция е посветена на традиционната народна култура в градчето от края на XIXв и началото на XXв.                                                                                  Църквата-костница “Света Неделя” е един от най-тежките спомени за борбата за освобождение на България. През месец май 1876 г. случващото се в целия град и основно в храма получава недвусмисленото наименование – Баташко клане.